About / Hakkında

Asst.Prof.Dr. Duygu Ebru ÖNGEN CORSINI

She graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Theater / Stage Design in 1990. She received her graduate degree from Dokuz Eylül University, Institute of Social Sciences in 1995, and her PhD degree from the same institute in 2001 with her thesis entitled “The Use of the Painting in the Decoration Art and Their Reflections at the Turkish Theatre”. 

In the same years, she took part as a stage designer in several plays staged in various theatres. She gave seminars on mask design and production techniques in several universities, and attended television programs about it. Some of her works have been displayed in international biennales as well as exhibitions. She worked on retail design and fair stands in international fairs. At the same time, she realized some interior and exterior design works that enhanced the expression of spaces. She realized works about surface design in various cities of Italy as well as other European countries. She has been tutoring in Izmir University of Economics, Faculty of Fine Arts and Design, Department of Fashion and Textile Design since 2007.

Yrd.Doç.Dr. Duygu Ebru ÖNGEN CORSİNİ

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında da doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı yıllarda çeşitli tiyatrolarda sahnelenen pek çok oyunda sahne tasarımcısı olarak görev aldı. Mask tasarımı ve yapım teknikleri üzerine üniversitelerde seminerler verdi; televizyon programlarına katıldı. Uluslararası bienal ve sergilerde eserleri sergilendi. Mağaza vitrin sistemleri ve uluslararası fuarlarda stant tasarımları gerçekleştirdi. Aynı zamanda iç ve dış mekânlarda, mekânın ifade gücünü arttıracak, destekleyecek tasarımlar uyguladı. İtalya’da ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de yüzey tasarımları üzerine çalışmalar yaptı. 2007 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.